VEILING - 4 SLAAPKAMER RESIDENSIËLE WOONHUIS, SUNSET BOULEVARD, POLOKWANE, LIMPOPO

8 Chardonnay Street
0699
Polokwane
Summary
Property Type: 

Description

VEILING VAN 4 SLAAPKAMER RESIDENSIËLE WOONHUIS, SUNSET BOULEVARD SEKURITEIT KOMPLEKS, POLOKWANE, LIMPOPO

Behoorlik daartoe gelas deur JACOB DE KLERK, sal ons verkoop per openbare veiling op:

WOENSDAG, 15 MEI 2019
OM 10:00
TE CHARDONNAY STRAAT 8
SUNSET BOULEVARD
BENDOR, POLOKWANE

DIE EIENDOM:
Erf 2019, Bendor Uitbreiding 35, Registrasie Afdeling LS, Limpopo - Grootte: 1011 m²

VERBETERINGE:
`n Argitek ontwerpte residensiële woning gebou van siersteen buitemure onder `n staan teëldak, bestaande uit `n ontvangs, formele sitkamer, oopplan kombuis area, opwas, braai area, studeer/werkskamer, slaapkamer met en-suite badkamer, 2x gaste slaapkamers, badkamer en hoofslaapkamer met en-suite badkamer.

ANDER:
* Dubbel motorhuis
* Plaveide oprit
* Skaudnet vir 2 voertuie
* Swembad
* Toesluit motorhuis
* Aparte werkskamer
* Ablusie geriewe
* Addisionele werkskamer
* Afdak vir ± 4 voertuie
* Lae onderhoud gevestigde tuin

AFSLAERS NOTA:
Hierdie is `n ideale geleentheid om `n argitek ontwerpte residensiële woning in `n sekuriteit area te bekom wat genoeg plek het vir `n groot familie of die onthaal spesialis. Veilingsborde en roete aanwysings sal aangebring word. Besigtiging per afspraak met die afslaer.

VOORWAARDES VAN VERKOOP:
10% (TIEN PERSENT) deposito op die dag van die veiling en die balans waarborge te lewer binne 45 (VYF EN VEERTIG) dae na bekragtiging. Bekragtiging binne 7 (SEWE) dae na datum van veiling. Die veilingsvoorwaardes sal uitgelees word alvorens die veiling begin. Terme en voorwaardes beskikbaar op aanvraag. Die afslaer behou die reg om die eiendom te onttrek voor die veiling sonder vooraf kennisgewing. Alle potensiële kopers moet registreer voor die veiling en bewys van identiteit en residensiële adres word vereis.