VEILING - 3X PLASE EN ROERENDE BATES TE WATERPOORT, LIMPOPO

Die plaas Hardekool 369 MS
Summary
Property Type: 

Description

VEILING VAN 3X PLASE EN ROERENDE BATES TE WATERPOORT AREA, LIMPOPO

Behoorlik daartoe gelas deur JACOB DE KLERK, sal ons verkoop per openbare veiling op:

DONDERDAG, 9 MEI 2019
OM 11:00
TE DIE PLAAS HARDEKOOL 369 MS
LIMPOPO

DIE EIENDOMME:
Eiendom 1 - Resterende gedeelte van die plaas Viviers 287 MS, Limpopo - Grootte: 904.9399 hektaar
Verbeteringe - Beesplaas, wildwerend omhein, 4x kampe, kraal, oop stoor, 2x sement damme, 5x boorgate, ± 20 hektaar lande toegerus met moderlyne, Eskom krag

Eiendom 2 - Die plaas Hardekool 369 MS, Limpopo - Grootte: 555.0491 hektaar
Verbeteringe - ± 50 hektaar geregistreerde waterreg, ± 90 hektaar lande, 4x ± 0.8 hektaar nethuise (40%), pakstoor (± 700m²), werkershuise, kragopwekker, Eskom krag. Hoofwoning, gaste chalet, 2x chalets, onthaal area, slaggeriewe en koelkamer, grond dam, wildwerend omhein.

Eiendom 3 - Die plaas Buchan 404 MS, Limpopo - Grootte: 741.9551 hektaar
Verbeteringe - Bees-/sitrusplas, ± 28 hektaar lande toegerus met moederlyn, ± 10 hektaar lande met mango bome (5-20 jaar), ± 2 hektaar papaja bome, wildwerend omhein, 8x kampe, 2x krale, 3x suipings, vervalle woonhuis, oop stoor, Eskom krag, semend dam

ROERENDE BATES:
2018 Mercedes-Benz Actross 26461 3/55 DD DC met Afrit Tautliner Front & Rear Link sleepwa; 2017 John Deere 6m trekker; 2017 John Deere 6m trekker; 2017 John Deere 5E Pune trekker; 2016 John Deere 5E Pune trekker; 2016 CASE TLB 580 Series; Massey Furgeson MF200 268 4x4 trekker; 2013 JX 55 CASE trekker; 2013 Toyota Hilux 2.5 D4D R/B P/U; Toyota Land Cruiser 70 4.2D P/U S/C; 2018 Toyota Land Cruiser 70 4.2D P/U S/C; 2017 Toyota CHR 1.2 T Plus WT; 2005 Toyota Dyna 5-104 2.5T F/C C/C; Toyota Hilux 2.5 D4D SRX R/B P/U; 2017 TCM vurkhyser; 2016 John Deere Gator; Hyundai vurkhyser; 2017 KTM 250 motorfiets; 24x skottel Baldan dis; 5 tand ripper; groot "ridger"; 2x 600L JACTO gif spuite; verskeidenheid sleepwaens; 3 Punt rooi skraper en vele meer.

AFSLAERS NOTA:
Eiendomme - Hierdie is `n ideale geleentheid om die volgende te bekom:
* `n Goed ontwikkelde besproeiingsplaas met 50 hektaar waterregte
* `n Beesplaas met sitrus komponent
* `n Beesplaas met 18 hektaar lande

Roerende bates - Hierdie veiling bied benewens die eiendomme `n verskeidenheid trekkers, sleepwaens, trokke en implemente asook vele ander items, te veel om te noem. Alle potensiële kopers word aangeraai om die veiling by te woon.

LIGGING:
Hierdie eiendomme is geleë in die Waterpoort area wat grootendeels `n rypvrye area is. Volg die R521 vanaf Vivo rigting Alldays, draai regs op 2de Waterpoort pad, ± 18km tot op plaas Hardekool waar veiling sal plaasvind. (22°46'46.58"S / 29°23'32.72"E). Veilingsborde en roete aanwysings sal aangebring word. Besigtiging per afspraak met die afslaer.

VOORWAARDES VAN VERKOOP:
Eiendom - 10% (TIEN PERSENT) deposito vir elke eiendom op die dag van die veiling en die balans waarborge te lewer binne 45 (VYF EN VEERTIG) dae na bekragtiging. Bekragtiging binne 14 (VEERTIEN) dae na datum van veiling. Die veilingsvoorwaardes sal uitgelees word alvorens die veiling begin. Terme en voorwaardes beskikbaar op aanvraag. Die afslaer behou die reg om enige van die eiendomme te onttrek voor die veiling sonder vooraf kennisgewing.

Roerende bates - * Kontant of bank gewaarborgde tjek op die dag van die veiling; * 15% BTW word gehef soos nodig; * R 5 000.00 (Vyf duisend rand) terugbetaalbare kopers deposito; * Die afslaer behou die reg om enige items te onttrek sonder vooraf kennisgewing.

Alle potensiële kopers moet registreer voor die veiling en bewys van identiteit en residensiële adres word vereis.